İletişim Bilgileri

Başkan

Prof.Dr. Remzi KARAGÜZEL

İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
34469 Maslak / İstanbul
karaguzel@itu.edu.tr

Genel Sekreter

Prof.Dr. Halil KUMSAR

Pamukkale Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Kınık Kampüsü
20017 Kınıklı / Denizli
hkumsar@pau.edu.tr

Sayman

Dr. Ayhan KOÇBAY

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Jeoteknik Hiz. ve
YAS Daire Başkanlığı, Devlet Mah. İnönü Bulvarı No.16,
Çankaya Ankara
ayhankocbay@gmail.com


İletişim Formu

İletişim Haritası