MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ Yönetim Kurulu toplantısı Başkan Prof.Dr. Remzi KARAGÜZEL, Sekreter Prof.Dr. Halil KUMSAR, Sayman Dr. Ayhan KOÇBAY, Üyeler Prof. Dr. Atiye TUĞRUL, Prof. Dr. Mahmut MUTLUTÜRK ve Doç. Dr. Hakan ERSOY'un katılımıyla 31 Ocak 2018 tarihinde yapıldı.