Geçmişten Günümüze Mühendislik Jeolojisinin Dünyada ve Ülkemizde Gelişimi (Prof. Dr. Reşat ULUSAY) - TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası YouTube Kanalı