Ulusal Etkinlikler

Adı: Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu
Yer: Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Tarih: 27-29 Eylül 2018
Web: www.hidro2018.hacettepe.edu.tr


Adı: 12. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu
Yer: KTÜ Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi
Tarih: 3-5 Ekim 2018
Web: www.rockmec2018.com


Adı: MühJeo'2019: Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu
Yer: Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Denizli
Tarih: 3-5 Ekim 2019
Web: http://muhjeoder.org.tr/sempozyum