Ulusal Etkinlikler

Adı: Türkiye 27. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi'ne (IMCET 2022)
Yer : Antalya
Tarih : 22-25 Mart 2022
Web : http://www.imcet.org.tr/


Adı: Uluslararası Katılımlı 74. Jeoloji Kurultayı
Yer : Ankara
Tarih : 11- 15 Nisan 2022
Web : http://tjk.jmo.org.tr/index.php?kod=149


Adı: TMMOB Afet Sempozyumu
Yer : Ankara
Tarih : 20- 22 Nisan 2022
Web : https://afetsempozyumu.org/


Adı: 4th Conference on Historical Mining Sites in Turkey
Yer : İzmir
Tarih : 12-14 Mayıs 2022
Web : https://cms.yasar.edu.tr/4th-conference-onhistoric...mining-sites-in-turkey


Adı: TESAM 2. Uluslararası Sürdürülebilir Şehirler
Sempozyumu 2022
Yer : İstanbul
Tarih : 11-12 Mayıs 2022
Web : https://sehirsempozyumu.tesam.org.tr


Adı: KAYAMEK'2021 – XIII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu
Yer : Isparta
Tarih : 26- 28 Mayıs 2022
Web : sempozyum2.sdu.edu.tr/rockmec


Adı: Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu (MÜHJEO'2021)
Yer : İstanbul
Tarih : 02-04 Haziran 2022
Web : http://muhjeosemp2021.muhjeoder.org.tr/


Adı: 18. Ulusal Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Konferansı
Yer : Kayseri
Tarih : 29-30 Eylül 2022
Web : https://zmgm2020.erciyes.edu.tr


Adı: 17th International Mineral Processing Symposium (IMPS2022)
Yer : Ankara
Tarih : 14-16 Eylül 2022
Web : https://www.imps2022.com


Adı: Türkiye 22. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi'ne (ICCET 2020)
Yer : Zonguldak
Tarih : 28- 30 Eylül 2022
Web : http://www.iccet.org.tr/