Ulusal Etkinlikler

Adı: Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 18. Ulusal Konferansı
Yer: Kayseri
Tarih: 1-2 Ekim 2020


Adı: 73. Türkiye Jeoloji Kurultayı
Yer: MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi, Ankara
Tarih: 5-9 Ekim 2020


Adı: 5. Kent Araştırmaları Kongresi
Yer: Online
Tarih: 7-9 Ekim 2020
Web: kentarastirmalari.org/icus2020


Adı: 5. Kent Araştırmaları Kongresi
Yer: Online
Tarih: 7-9 Ekim 2020
Web: kentarastirmalari.org/icus2020Adı: 5. Kent Araştırmaları Kongresi


Adı: 5. International Engineering and Natural Sciences Conference - IENSC 2020
Yer: Diyarbakır, Türkiye
Tarih: 4-6 Kasım 2020
Web: www.inesegconferences.org/iensc


Adı: 10. International Drilling and Blasting Symposium
Yer: Granada Luxury Hotel, Antalya Türkiye
Tarih: 24-25 Kasım 2020


Adı: Uluslararası Katılımlı 6. GAP Zirvesi Kongresi
Yer: Şanlıurfa, Türkiye
Tarih: 4-6 Aralık 2020
Web: www.gapzirvesi.org


Adı: 9. Türkiye Deprem Mühendisliği Konferansı
Yer: İTÜ Süleyman Demirel Konferans Merkezi, İstanbul
Tarih: 2-4 Haziran 2021


Adı: 4. Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu
Yer: İTÜ Süleyman Demirel Konferans Merkezi, İstanbul
Tarih: 21-23 Ekim 2021
Web: http://mühjeo2019.itu.edu.tr


Adı: Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumu
Yer: Süleyman Demirel Üniversitesi MF Maden Mühendisliği Bölümü, Isparta
Tarih: Eylül 2021
Web: http://kayamek2019.sdu.edu.tr