Ulusal Etkinlikler

Adı: IV. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu
Yer: Afyon Korel Otel, Afyonkarahisar
Tarih: 21-24 Şubat 2018
Web: www.jmo.org.tr/etkinlikler/sempozyumlar


Adı: 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı
Yer: ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi
Tarih: 23-27 Nisan 2018
Web:
www.jmo.org.tr


Adı: Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu
Yer: Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Tarih: 27-29 Eylül 2018
Web: www.hidro2018.hacettepe.edu.tr


Adı: 12. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu
Yer: KTÜ Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi
Tarih: 3-5 Ekim 2018
Web: www.rockmec2018.com