MühJeoDer 3. Olağan Genel Kurulu Toplandı

Mühendislik Jeolojisi Derneğinin 3. Olağan Genel Kurulu 26 Haziran 2021 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi.

Kuruldan önce “2019 YILI ERGUVANLI MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ÖDÜLLERİ” sahiplerine taktim edildi.

Genel Kurulda Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu için asil ve yedek üyeler seçildi. Genel Kurul sonrasında yeni yönetim kurulu tarafından yapılan toplantıda görev dağılımı aşağıdaki gibi yapıldı.

ASİL

Başkan : Prof. Dr. Remzi KARAGÜZEL

Genel Sekreter : Prof. Dr. Halil KUMSAR

Sayman Üye : Dr. Ayhan KOÇBAY

Üye : Prof. Dr. Mahmut MUTLUTÜRK

Üye : Prof. Dr. Hakan ERSOY

Üye : Prof. Dr. Mustafa KORKANÇ

Üye : Mustafa Kemal AKMAN

YEDEK

Dr. Nazlı Tunar ÖZCAN

Doç. Dr. Hidayet TAĞA

Doç. Dr. Hasan KARAKUL

Doç. Dr. Sefer Beran ÇELİK

Dursun ERİK

Murat YILMAZ

Meryem BAŞARANYayınlanma Tarihi: 27.06.2021