Prof. Dr. Necdet TÜRK Anısına...

PROF. DR. NECDET TÜRK ANISINA…

Prof. Dr. Necdet Türk 1951 Giresun doğumludur. İngiltere Newcastle Upon Tyne Üniversitesi, Faculty of Science, Uygulamalı Jeoloji Dalın'dan Haziran 1974'de Jeoloji Mühendisi olarak mezun oldu. Imperial College of London, Uygulamalı Kaya Mekaniği Bölümünden Mart 1976'da Yüksek Lisans, University of Newcastle Upon Tyne, Faculty of Engineering,Mühendislik Jeolojisi bölümünden Mayıs 1985'de doktora ünvanlarını aldı. Lisansüstü eğitimi sırasında ve sonrasında Mühendislik Jeolojisi dünyasının duayenlerinden Prof. Dr. William Robert Dearman'la birlikte çalıştı.

Doktora eğitimine başlamadan önce 1976-1977 yılları arasında M.T.A Plan ve Proje Şube Müdürlüğün'de Jeoloji Yük. Mühendisi olarak görev aldıktan sonra 1977 yılında Ege Ünversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Bölümü'ne asistan olarak girdi. 1977-1980 yılları arasında aynı bölümde asistan olarak olarak görev aldı. 1981'de doktora eğitimi için gittiği İngiltere'de doktorasını tamamladıktan sonra 1985-1987 yılları arasında İngiltere- University of Newcastle Upon Tyne, Faculty of Engineering,Mühendislik Jeolojisi bölümünde öğretim üyesi (Lecturer) olarak görev alan Prof. Türk, 1987 yılında Türkiye'ye dönerek Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği bölümündeki görevine başladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Uygulamalı Jeoloji Kürsüsü'nde Dr. Öğr. Görevlisi olarak göreve başlayan Prof. Dr. Necdet Türk, 1989 yılında doçent, 1994 yılında ise profesör unvanlarını aldı.

Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış çok sayıda makale, bildiri ve sunumu bulunan Prof. Dr. Necdet Türk, kaya mekaniği, mühendislik jeolojisi ve zemin mekaniği alanlarında uygulama ve teoriye yönelik pek çok projede araştırmacı, yönetici ve koordinatör olarak görev aldı.

Akademik hayatı boyunca; Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Fakülte Kurulu Uyeliği ve DEU Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği gibi akademik ve yönetimsel görevlerde bulundu. Lisansüstü düzeyde yetiştirdiği ve şu an aralarında Profesör ve Doçent seviyesinde olan öğrencilerinin yanısıra, binlerce lisans öğrencisinin yetiştirmesine katkıda bulundu.

Sevgili hocamız, üstün bilgi birikimi, bitmek bilmez çalışma ve öğrenme azmi, deneyimleri, ortaya koyduğu eserleri ve yetiştirdiği öğrencileri ile daima saygıyla anılacaktır.Yayınlanma Tarihi: 13.08.2020