MühJeoDer Yönetim Kurulu İTÜ'de Toplandı

Mühendislik Jeolojisi Derneği yönetim kurulu; Başkan Prof. Dr. Remzi Karagüzel, Sekreter Prof. Dr. Halil Kumsar, Sayman Dr. Ayhan Koçbay ve üyeler Prof. Dr. Atiye Tuğrul, Prof. Dr. Mahmut Mutlutürk, Doç. Dr. Yılmaz Mahmutoğlu ve Doç. Dr. Hakan Ersoy'un katılımıyla yapıldı. Yayınlanma Tarihi: 19.09.2017