MÜHJEO'2017 Bildirilerinin Değerlendirme Süreci Devam Ediyor

12-14 Ekim 2017 tarihlerinde Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenecek olan MühJeo'2017: Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu'na gönderilen bildiri tam metinleri hakemlere iletilmiştir. Bildirilerin değerlendirme süreci devam etmekte olup, hakem görüşleri yazarlara eposta aracılığıyla gönderilmeye başlanmıştır.Yayınlanma Tarihi: 23.06.2017