İlk Genel Kurul Yapıldı

23 Temmuz 2014'te aşağıdaki isimlerden oluşan 'Kurucu Yönetim Kurulu'nca kurulan MühJeoDer'in ilk genel kurulu 11 Ocak 2014 tarihinde Ankara'da yapılmış ve genel kurulda yapılan seçimle Ocak 2014-Haziran 2016 dönemi için 'Yönetim Kurulu' yine aynı isimlerden oluşacak şekilde belirlenmiştir.

Başkan: Prof. Dr. Reşat ULUSAY
Genel Sekreter: Prof. Dr. Mehmet EKMEKÇİ
Sayman: Dr. Ayhan KOÇBAY
Üye: Prof. Dr. Remzi KARAGÜZEL
Üye: Prof. Dr. Atiye TUĞRUL
Üye: Prof. Dr. Recep KILIÇ
Üye: Doç. Dr. Mahmut MUTLUTÜRK

Genel Kurul'da yapılan seçimle 'Dernek Denetim Kurulu' da aşağıdaki üyelerden oluşmuştur:

Prof. Dr. Şakir ŞİMŞEK
Doç. Dr. Ergün TUNCAY
Yük. Müh. Mustafa Kemal AKMANYayınlanma Tarihi: 13.01.2014