EUROCK2016 Kapadokya'da gerçekleştirildi

Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği (TUKMD) tarafından düzenlenen ve bu yıl düzenleme kurulu başkanlığını Dernek Başkanımız Prof. Dr. Reşat ULUSAY'ın yaptığı 2016 Avrupa Kaya Mekaniği Sempozyumu - EUROCK2016 29-31 Ağustos 2016 tarihleri arasında Kapadokya Ürgüp'te Perissia Hotel ve Kongre Merkezi'nde, gerçekleştirildi. 50 ülkeden 250'nin üzerindeki katılımcının yaklaşık üçte biri lisansüstü öğrencilerinden oluştu.


Sempozyum öncesinde 27-28 Ağustos 2016 tarihlerinde ISRM (Uluslararası Kaya Mekaniği Birliği) Yönetim Kurulu ve ISRM Genel Kurul toplantılarının yanı sıra, ISRM Komisyonları ve iki kısa kurs da düzenlendi. “Mekanik Kazılarda Başarılı Olunması İçin Anahtar Hususlar” başlıklı kısa kurs Prof. Dr. Nuh Bilgin tarafından verilirken, “Eklemli Ortamlardaki Kazılar İçin Görgül Yöntemler, Kaya Mekaniği ve Yapısal Jeoloji Modelleri” başlıklı kısa kurs ise Dr. Nick Barton ve Prof. John Cosgrove tarafından sunuldu. Ayrıca 30 Ağustos 2016'da “ISRM Eurocode7 Komisyonu” tarafından bir yuvarlak masa toplantısı ve ISRM'in Avrupa'dan Sorumlu Başkan Yardımcısının başkanlığında ISRM'ye üye Avrupa ülkeleri temsilcileri toplantısı da yapıldı.

7 çağrılı sunum, 35 oturum, teknik sergi

Sempozyum teknik programı 7 çağrılı konuşma ve 5 salonda paralel olarak  gerçekleştirilen toplam 35 oturumdan oluştu. Katılımcılar, Prof. Dr. Yossef Hatzor, Prof. Dr. Giovanni Barla, Dr. Nick Barton, Prof. Dr. Sergio A.B. de Fontoura, Prof. Dr. Şevket Durucan, Prof. Dr. Nuh Bilgin ve Dr. Philippe Vaskou gibi uluslararası düzeyde tanınmış uzmanların yaptıkları çağrılı sunumları ilgiyle izlediler. Ayrıca “2016 ISRM Rocha Medal Ödülü”nü kazanan Dr. Chia Weng Boon “Ayrık Elemanlar Yönteminin İşaret Ettiği Eklemli Kaya Kütlelerinin Gizemleri” başlıklı sunumunu yaparken, “Mikromekanik Kaya Modelleri” başlıklı “2016 ISRM Franklin Sunumu” ise Prof. Dr. Heinz Konietzky tarafından gerçekleştirildi.Yayınlanma Tarihi: 31.08.2016