MÜHJEO’2021 Başarıyla Gerçekleştirildi

MÜHJEO’2021 Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2-4 Haziran 2022, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Gerçekleştirildi

İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve Mühendislik Jeolojisi Derneği tarafından ortaklaşa Ekim 2021’de planlanan ve Covid’19 salgını nedeniyle ertelenen “Ulusal Mühendislik jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu MÜHJEO’2021” 2-4 Haziran 2022 tarihinde İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.

Sempozyum sırasında mühendislik jeolojisi alanında çalışan akademisyenler, araştırmacılar, mühendisler, uygulayıcı kurum ve kuruluş mensupları ve öğrenciler aynı platformda buluşturularak dostlukların ve geleceğe yönelik işbirliklerinin geliştirilmesi için fırsat sağlanmıştır.

Yaklaşık 400 kişinin katıldığı MÜHJEO’2021 Sempozyumunda biri çağrılı konuşma, 57 sözlü ve 12 poster bildiri olmak üzere toplam 70 bildiri sunulmuştur. Sempozyum ulusal düzeyde planlanmış olmasına rağmen yabancı bilim insanları tarafından hazırlanan toplam 12 adet bildirinin de sözlü sunumu yapılmıştır. 2-3 Haziran 2022 tarihlerinde teknik oturumlar, 4 Haziran 2022 tarihinde ise İstanbul Metro tünellerine teknik gezi düzenlenmiştir.

Tüm bildirilerin tam metinleri, hakem değerlendirme sürecinden geçtikten sonra MÜHJEO’2021 Sempozyum Bildiriler Kitabı’nda basılmış ve katılımcılara dağıtılmıştır. Ayrıca, İTÜ kütüphanesinde “Elektronik Kitap” olarak yayımlanmış ve daha fazla okuyucu kitlesine ulaştırılması sağlanmıştır. 

Sempozyum Düzenleme Kurulu ve MühJeoDer Yönetim Kurulu olarak; Sempozyuma bildiri göndererek katkılarını esirgemeyen tüm yazarlara, bildirileri zaman ayırarak değerlendiren Bilim Kurulu üyelerine, Çağrılı Konuşmacı Dr. Ersin Arıoğlu’na (temsil eden İnş. Yük. Müh. Ülkü Arıoğlu ve İnş. Müh. Yasin Karakuş’a) ve değerli katılımcılara içten teşekkür ederiz. Sempozyum’a destek veren DSİ, TCK, TCDD ve MTA genel müdürlükleri, AFAD Başkanlığı ve Sarıyer Belediye Başkanlığı ile Sempozyuma maddi ve manevi katkı sağlayan sektöre/sponsorlarımıza, kuşkusuz sempozyumun başarılı şekilde geçmesi için her türlü katkıyı sağlayarak örnek bir ev sahipliği gösteren İTÜ Rektörlüğü’ne, Maden Fakültesi Dekanlığı’na ve Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’na şükranlarımızı sunarız.Yayınlanma Tarihi: 17.08.2022