2016 ERGUVANLI Ödülleri Genel Kurulumuzda Verildi

2016 Erguvanlı Mühendislik Jeolojisi Ödülleri 4 farklı dalda verildi.

Ödüller;

Uluslararası makale dalında “Evaluation of the uncofined compressive strength of rocks using nail guns (Engineering Geology, 95: 164-171)” başlıklı çalışma ile Levent Selçuk ve Kamil Kayabalı'ya,

Doktora Tezi kategorisinde “Kayseri Civarındaki Turba Zeminlerin Jeomekanik Karakteristiklerinin ve Dinamik Davranışlarının Arazi, Laboratuvar ve Sayısal Modelleme Teknikleriyle Araştırılması (Hacettepe Üniversitesi)” başlıklı çalışma ile Nazlı Tunar Özcan'a

Yüksek Lisans Tezi kategorisinde “Isparta Ovası Volkanik Zeminlerinin Mühendislik Özelliklerinin CBS Ortamında Modellenmesi (Süleyman Demirel Üniversitesi)” başlıklı çalışma ile Celal Penbegül'e

Lisans Bitirme Ödevi kategorisinde “Teraslama Kazısı Üzerinde İnşa Edilecek Konutlar İçin Yamaç Duraylılığının Araştırılması” başlıklı çalışma ile Sabri Cansu Akbay, Mert Çakın ve Turan Övünç Buldağ'a verildi.


Uluslararası Makale

Levent Selçuk – Kamil Kayabalı: Evaluation of the uncofined compressive strength of rocks using nail guns 

Doktora Tezi

Nazlı Tunar Özcan: Kayseri Civarındaki Turba Zeminlerin Jeomekanik Karakteristiklerinin ve Dinamik Davranışlarının Arazi, Laboratuvar ve Sayısal Modelleme Teknikleriyle Araştırılması

Yüksek Mühendislik Tezi

Celal Penbegül: Isparta Ovası Volkanik Zeminlerin Mühendislik Özelliklerinin CBS Ortamında Modellenmesi

Bitirme Projesi


Sabri Cansu Akbay – Mert Çakın – Turan Övünç Buldağ: Teraslama Kazısı Üzerinde İnşa Edilecek Konutlar İçin Yamaç Duraylılığının AraştırılmasıYayınlanma Tarihi: 20.06.2016