Önemli Tarihler / Important Dates

   
Bildiri özetlerinin son gönderme tarihi : 24 Mart 2019
Abstract submission end : 24 March 2019
   
Tam metinlerin sisteme yüklenmesi bitiş : 26 Mayıs 2019
Deadline for full paper submission : 26 May 2019
   
Hakem görüşlerinin alınması : 14 Haziran 2019
Reviewer decisions : 14 June 2019
   
Düzeltilmiş metinlerin sisteme yüklenmesi : 02 Haziran 2019
Notification for full paper acceptance : 02 June 2019
   
Sempozyum tarihi :  3-5 Ekim 2019
Symposium date : 3-5 October 2019