Konu başlığı indeksini tarayın


 
Planlanmış Sempozyum Başlık
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 20 Mart 2019 Mw 5.5 Acıpayam (Denizli) Depreminin Jeolojik ve Jeoteknik Açıdan İncelenmesi Özet
Halil Kumsar, Mehmet Özkul, Barış Semiz
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 3 Dimensional Chemical Dissolution Simulation of Calcium Carbonates in Limestone Based on Advection-reaction-diffusion System Özet
Hitoshi Matsubara
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 A fundamental study on the pile foundations in Ryukyu Limestone Formation Özet
Naohiko Tokashiki, Ömer Aydan, Takashi Ito, Yuji Shuri
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 An application of DInSAR technique for assessing long-term deformation response of Babadağ landslide in Denizli, Turkey Özet
Naoki Iwata, Kazuki Kanose, Ömer Aydan, Halil Kumsar
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 An integrated study on the risk assessment of Abuchiragama karstic underground shelter (Okinawa, Japan) Özet
Takashi Ito, Naohiko Tokashiki, Ömer Aydan, Hidemasa Inoue
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 An Optical Fiber Early Warning Sytem For Monitoring Mass Movements and For Assessing The Effect of The Triggering Factors Özet
Arzu Arslan Kelam, Mustafa Kerem Koçkar, Haluk Akgün
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 Application of Rock Mass Classifications for the Assessment of Slope Stability along Road Cut Slopes in Kullu Himalaya, India Özet
Rahul Khanna, Rajendra Kumar Dubey
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 Ayazmant (Balıkesir) Maden İşletmesinde Planlanan Yeraltı Galerilerine Yeraltısuyu Akımının Kestirilmesi Özet
Mehmet Ekmekçi, Şükran Açıkel
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 Bala-Aşıkoğlu Alçıtaşı Yataklarında Karstlaşma ve Madenciliğe Etkisi Özet
Seyfi Kulaksız
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 Baraj Yerlerinde Mühendislik Jeolojisi Çalışmalarında Kaya Kütlelerinin Karakterizasyonu ve Örnek Çalışma Özet
Cemal Yıldız, Mustafa Özgehan Ünal, Haydar Kırkbudak
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 Bilinmeyen Yeraltı Suyu Kirletici Kaynak Yüklerinin Entegre bir Simülasyon-Optimizasyon Yaklaşımı kullanılarak Belirlenmesi Özet
M. Tamer Ayvaz
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 Bir Atık Barajının Şev Stabilitesinin Limit Denge Yöntemi ile Değerlendirilmesi: Vaka Çalışması Özet
Muhammed Mahmudi, Semih Çakıcı
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 Bursa Yıldırım İlçesi Mollaarap Heyelanının Nedenleri ve İyileştirme Çalışmaları Özet
Özkan Coruk, Aydın Kavak, Mehmet Sönmez, Gürkan Varlı, Nesrin Selcen Türkyılmaz
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 Büyük Menderes Havzasının Mantıksal Regresyon Yöntemi ile Heyelan Duyarlılık Değerlendirmesi Özet
Senem Tekin, Tolga Çan
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 Çan ve Ayvacık (Çanakkale) Çevresindeki Yapı Taşı Olarak Kullanılan Tüflerin Petrografik ve Jeomekanik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması Özet
Merve Diler, Ayten Çalık, M. Celal Tunusluoğlu
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Kanıt İnanç İşlevi, Entropi Endeksi ve Ağırlıklandırılmış Doğrusal Birleştirme Teknikleri Kullanılarak Erzurum Uzundere İlçesinin Heyelan Duyarlılık Haritalaması İlçesinin Heyelan Duyarlılık Haritalaması Özet
Azimollah Aleshzadeh, Enver Vural Yavuz
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Denizli Kent Merkezi Arazi Kullanım Değişimi Özet
Tolga Çan, Mamadou Traore, Senem Tekin, Halil Kumsar
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 Considerations about the so called "Scars Method" Özet
José Antonio Urroz Lopes
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 Çoruh Havzası Bayburt – Demirözü Barajında Slurry-Trench Geçirimsizlik Perdesinin Başarısının Kontrolü: Pompaj Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi Özet
Murat Mert Toklu, Mikdat Özmen, Merve İşlek, Aylin Civan Erdoğan
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 Deniz Tabanı Koni Penetrasyon Deneyi Uygulaması Özet
Fazıl Kıran, Ergün Toğrol, Ahmet Özgür Demir, Mehmet Bol, Recai Sergin, M. Sezerer Bulut
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 Denizli Yerleşim Alanına Ait Ağır Metal Dağılım Anomalilerinin Yüzey Manyetik Süseptibilite Ölçümleri İle İncelenmesi Özet
Figen Fatma Altınoğlu, Fatih Akbay, Ali Aydın
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 Denizli-Afyonkarahisar Demiryolu Bozkurt-Dinar Arası Hat Yenileme Projesinde Novocrete® Teknolojisi ile Zemin İyileştirme Uygulamaları Özet
Özkan Coruk, Aydın Kavak, Adnan Aydıner
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 Derin Kazılarda Şev Duraylılığının Aletsel Ölçümü ve Ölçüm Aletlerinin Değerlendirilmesi Özet
Veli Keskin, Sedat Türkmen
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 Derinde Meydana Gelen Bir Heyelanın Önlenmesinde Kullanılan Baret Kazık Yöntemi Uygulaması Özet
İsmail Biricik, Ahmet Karakaş
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 Detection of tectonic lineaments of SE Denizli, by using Bouguer gravity data Özet
Figen Altınoğlu, Ali Aydın
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 Development of A Shock Testing Device for Dynamic Properties of Rocks Özet
Ömer Aydan, Takashi Ito, Naohiko Tokashiki, Shinya Kodate
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 Development of acoustic emission (AE) monitoring system for abandoned lignite mines and its application Özet
Hisataka Tano, Koujiro Wada, Ömer Aydan
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde Sismik Tehlike Analizi Çalışmaları ve Cibuti Ambouli Dostluk Barajı Örneği Özet
Mustafa Genç, Haydar Şimşek, Rabia Parlak, Ayhan Koçbay
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 Divriği-Arapgir Karayolu Heyelanı, Oluşum Mekanizması ve Alternatif Çözümler Özet
Karaca Karakaş, Dursun Erik
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 Drone and Laser Scanning Technology and its Applications in Rock Engineering Özet
Naruyuki Okabe, Kouchi Suzuki, Ömer Aydan, Naohiko Tokashiki
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 Edirne-Tekirdağ Bölgesi Mevcut Kömür Alanlarının CBS ile İncelenmesi Özet
Abdurrahman Cihan Bayraktaroğlu
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 Endüstriyel Bir Alandaki Turba Çökelinin Sahadaki Uzun Süreli Oturmasının Tahmini İçin Bir Yaklaşım Özet
Nazlı Tunar Özcan, Reşat Ulusay, Nihat Sinan Işık
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 Engiz Çayı (Ondokuzmayıs-Samsun) Akiferi’nin Hidrokimyasal Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi Özet
Arzu Fırat Ersoy, Zeynep Karaca
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 Ergene Formasyonunda (Trakya) Kum Üretiminden Sonra Kazanılabilecek Kil Potansiyeli Üzerine Bir Çalışma Özet
Fahri Esenli, Gökhan Şans, Bala Ekinci Şans, Ali Haydar Gültekin
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 Fariske/Göktepe (Karaman, Türkiye) kaya mezarlarındaki bozunmaların tahribatsız deney yöntemleriyle (NDT) belirlenmesi Özet
Mustafa Korkanç, İsmail İnce, M. Ergün Hatır, Ali Bozdağ, M. Bahadır Tosunlar, Osman Doğanay
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 Faylar ve Heyelan İçerisinde Tünel Tasarımı: Honaz Tüneli Örneği, Denizli Özet
Serhat Acar, Eren Akdaş, Sinan Yılmazer, Ömer Baki, Aydın Durukan
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 Fiziksel Modele Dayalı Orta Ölçekli Toprak Akması Duyarlılık Modellemesi: Beşikdüzü (Trabzon, Kuzeydoğu Türkiye) Örneği Özet
Kübra Tezel, Aykut Akgün
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 Gök HES / Sakarya Gölalanı Çevre Koruma Setinin Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Etmenlere Göre Tasarımı Özet
Mahir Vardar, Ali Bora Yalçın
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 Harmandalı Katı Atık Depolama Alanı Heyelanının Mühendislik Jeolojisi Özet
Cem Kıncal, Mehmet Yalçın Koca
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 İçmesuyu ve Atıksu Arıtma Tesisleri Yer Seçimindeki Jeoteknik Çalışmalar ve Örnek Projeler Özet
Mikdat Özmen, Tuna Altay
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 İleri Arıtılmış Atıksularla Akiferlerin Beslenmesi Özet
Mircan Acar
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etüt Çalışmalarıyla Yerleşim Alanlarının Planlanması: Erzin, Payas, Dörtyol (Hatay) Örneği Özet
Musa Eskiocak, Demet Över
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 Importance of Geological and Geotechnical Investigations in Hydropower Plant Projects- A case Study Özet
Muhammed Mahmudi, Semih Çakıcı
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 INSPIRE ve TUCBS ile Mühendislik Jeolojisi Özet
Can Ayday
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 İstanbul, Avcılar İlçesi Ambarlı Heyelanın Gerilemesini Önlemeye Yönelik İksa Sisteminin Modellemesi Özet
İbrahim Kuşku, Süleyman Dalgıç
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 İstanbul’daki Tarihi Yapılarda Kullanılan Küfeki Taşları Üzerinde Uygulanan Farklı Temizleme Yöntemlerinin Etkilerinin Değerlendirilmesi Özet
Tuğçe Erözmen, Namık Aysal, Ömer Ündül
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 Jeofizik Yöntemlerle Yeraltı Suyu Beslenim Yönlerinin Belirlenmesi, Gökpınar Kaynağı Örneği, Denizli, Türkiye Özet
Mohaed Salem Oudeika, Elif Meriç İlkimen, Suat Taşdelen, Mahmud Güngör, Ali Aydın
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 Jeoteknik Çalışmalarda Enjeksiyonun Önemi ve Örnek Çalışma Özet
İsmail Güler, Ayhan Koçbay
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 Katı Atık Düzensiz Depolama Sahasının Su Kaynaklarına Etkisinin İncelenmesi ve İyileştirilmesine Yönelik Öneriler: Düzce Belediyesi Örneği Özet
Hazel Alan, Nazife Onaral, Efe İzmirli, Remzi Karagüzel
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 Kaya Dolgu Bir Barajda Şev Duraylılığı Analizleri: Kurşun-Çinko-Bakır Flotasyon Projesi, Gümüşhane Özet
Mustafa Kanık, Selçuk Alemdağ, Zülfü Gürocak
 
Toplam 91 ögeden 1 - 50 arası 1 2 > >>