Bildiriler ve Yazarlar


Soyadı A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z Tümü
Konu Başlığı:
 

Çağrılı Konuşma / Invited Speaker

Tarihi Alanlardaki Kayadan Oyma Yapıların Duraylılıklarının ve Uzun-Süreli Performanslarının Değerlendirilmesinde Mühendislik Jeolojisi ve Kaya Mekaniği ve Mühendisliğinin Önemi: Kapadokya Bölgesi Örneği PDF
Reşat Ulusay, Ömer Aydan

Mekansal Planlama / Spatial planning

INSPIRE ve TUCBS ile Mühendislik Jeolojisi PDF
Can Ayday
Fiziksel Modele Dayalı Orta Ölçekli Toprak Akması Duyarlılık Modellemesi: Beşikdüzü (Trabzon, Kuzeydoğu Türkiye) Örneği PDF
Kübra Tezel, Aykut Akgün
Yer Seçiminde Jeolojik - Jeoteknik Çalışmaların Önemi: Ankara Örneği PDF
Recep Kılıç, Sami Oğuzhan Akbaş
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Denizli Kent Merkezi Arazi Kullanım Değişimi PDF
Tolga Çan, Mamadou Traore, Senem Tekin, Halil Kumsar
Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Kanıt İnanç İşlevi, Entropi Endeksi ve Ağırlıklandırılmış Doğrusal Birleştirme Teknikleri Kullanılarak Erzurum Uzundere İlçesinin Heyelan Duyarlılık Haritalaması İlçesinin Heyelan Duyarlılık Haritalaması PDF
Azimollah Aleshzadeh, Enver Vural Yavuz
İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etüt Çalışmalarıyla Yerleşim Alanlarının Planlanması: Erzin, Payas, Dörtyol (Hatay) Örneği PDF
Musa Eskiocak, Demet Över
Edirne-Tekirdağ Bölgesi Mevcut Kömür Alanlarının CBS ile İncelenmesi PDF
Abdurrahman Cihan Bayraktaroğlu
Yer Radarı Yönteminin Farklı Yapılarda Uygulama Örnekleri PDF
Elif Meriç Ilkimen, Mohamed Salem Oudeika, Ali Aydın

Yeraltı Açıklıkları / Underground Openings

RMQR, RMR ve Q Kaya Kütlesi Sınıflama Sistemlerinin Destek Seçiminde Kullanımı PDF
Dursun Erik, Mahmut Mutlutürk
Faylar ve Heyelan İçerisinde Tünel Tasarımı: Honaz Tüneli Örneği, Denizli PDF
Serhat Acar, Eren Akdaş, Sinan Yılmazer, Ömer Baki, Aydın Durukan
Yapay Dolguda Açılması Planlanan Şehir İçi Tünel Portalinin Jeolojik-Jeoteknik Araştırma Çalışmaları PDF
Emin Alper Tekyıldız, Sitem Aldoğan, Serdar Aydoğan

Tarihi Yapıların Korunması ve Yenilenmesi / Conservation and renovation of historical structures and monuments

Fariske/Göktepe (Karaman, Türkiye) kaya mezarlarındaki bozunmaların tahribatsız deney yöntemleriyle (NDT) belirlenmesi PDF
Mustafa Korkanç, İsmail İnce, M. Ergün Hatır, Ali Bozdağ, M. Bahadır Tosunlar, Osman Doğanay
Niğde yöresi tarihi yapılarında kullanılan taşların kaynak alan araştırmaları PDF
Mustafa Korkanç, Ali Turgut
İstanbul’daki Tarihi Yapılarda Kullanılan Küfeki Taşları Üzerinde Uygulanan Farklı Temizleme Yöntemlerinin Etkilerinin Değerlendirilmesi PDF
Tuğçe Erözmen, Namık Aysal, Ömer Ündül

Doğal Afetler / Natural hazards

Yerel Zemin ve Kaya Koşullarının Derin Kazılardaki İksa Sistemlerine Etkileri PDF
İbrahim Kuşku, Süleyman Dalgıç
Büyük Menderes Havzasının Mantıksal Regresyon Yöntemi ile Heyelan Duyarlılık Değerlendirmesi PDF
Senem Tekin, Tolga Çan
20 Mart 2019 Mw 5.5 Acıpayam (Denizli) Depreminin Jeolojik ve Jeoteknik Açıdan İncelenmesi PDF
Halil Kumsar, Mehmet Özkul, Barış Semiz
Detection of tectonic lineaments of SE Denizli, by using Bouguer gravity data PDF
Figen Altınoğlu, Ali Aydın

Şev ve Yamaç Duraylılığı / Stability of natural and man made slopes

İstanbul, Avcılar İlçesi Ambarlı Heyelanın Gerilemesini Önlemeye Yönelik İksa Sisteminin Modellemesi PDF
İbrahim Kuşku, Süleyman Dalgıç
Bir Atık Barajının Şev Stabilitesinin Limit Denge Yöntemi ile Değerlendirilmesi: Vaka Çalışması PDF
Muhammed Mahmudi, Semih Çakıcı
Derinde Meydana Gelen Bir Heyelanın Önlenmesinde Kullanılan Baret Kazık Yöntemi Uygulaması PDF
İsmail Biricik, Ahmet Karakaş
Yusufeli Barajı ve Hes Projesi Su Alma Yapısı Kapak Kontrol Şaftının Raise Boring (Yükselen Delgi) Yöntemiyle Açılması Ve Genişletilmesi PDF
Mustafa Özgehan Ünal, Dinçer Aydoğan
Türkiye-Gürcistan Sınırındaki (Artvin, KD Türkiye) Kazı Şevlerinin Duraylılığının Jeoteknik ve Jeofizik Yöntemlerle İncelemesi PDF
Muhammet Oğuz Sünnetci, Hakan Ersoy, Zekai Angın, Arzu Fırat Ersoy
Considerations about the so called "Scars Method" PDF
José Antonio Urroz Lopes
Application of Rock Mass Classifications for the Assessment of Slope Stability along Road Cut Slopes in Kullu Himalaya, India PDF
Rahul Khanna, Rajendra Kumar Dubey
Süreksizlik Kontrollü Çift Düzlemsel Şev Yenilme Mekanizmasının Farklı Yöntemlerle Analizi PDF
Yalın Umur Doğan, Nihat Sinan Işık
Şev Duraylılığı Analizlerinde Limit Denge Yöntemleri, Eurocode 7 ve BS8006 Standartlarıyla Hesaplanan Güvenlik Katsayılarının Karşılaştırılması PDF
Can Ziver Büyükkağnıcı, Nihat Sinan Işık
Khemis Miliana - Hanacha Otoyolu İnşaatı Sırasında Ani Yağışlarla Tetiklenen Heyelanların Özellikleri; Ain Defla, Kuzey Cezayir PDF
Caner R. Cavlaz, Burhan Avcı, Turgut Aksakal, Rachid Bensaad, Tamer Y. Duman
Kaya Dolgu Bir Barajda Şev Duraylılığı Analizleri: Kurşun-Çinko-Bakır Flotasyon Projesi, Gümüşhane PDF
Mustafa Kanık, Selçuk Alemdağ, Zülfü Gürocak
Şam-Beyrut Otoyolundaki Heyelanların Özellikleri ve İyileştirme Önerileri; Beyrut, Lübnan PDF
Orhan Şimşek, Tamer Y. Duman
Volkanik sahalarda oluşan Karmaşık Kütle hareketlerine bir örnek; Yenidoğan (Fatsa, Ordu) Kütle hareketi PDF
Dursun Erik, Naci Sönmez
Divriği-Arapgir Karayolu Heyelanı, Oluşum Mekanizması ve Alternatif Çözümler PDF
Karaca Karakaş, Dursun Erik
Bursa Yıldırım İlçesi Mollaarap Heyelanının Nedenleri ve İyileştirme Çalışmaları PDF
Özkan Coruk, Aydın Kavak, Mehmet Sönmez, Gürkan Varlı, Nesrin Selcen Türkyılmaz
Tarsus-Çamlıyayla Yolu (Mersin) Km 11+600 ile 12+100 Arasındaki Kütle Hareketinin Değerlendirilmesi PDF
Hidayet Tağa, Ergun Yalçın
Kıbrıs-Güzelyurt Çamlıbel Formasyonu Yamaç Duraysızlığının İncelenmesi PDF
Mahmut Mutlutürk, Halil Kumsar
Importance of Geological and Geotechnical Investigations in Hydropower Plant Projects- A case Study PDF
Muhammed Mahmudi, Semih Çakıcı
Siirt Madenköy Açık Ocak Maden İşletmesinde Görülen Kütle Hareketlerinin Duraylık İncelemesi PDF
Mehmet Korkut, Gökhan Şans, Enver Vural Yavuz

Jeoteknik Ölçüm ve İzleme Çalışmaları / Geotechnical measurement and monitoring applications

A fundamental study on the pile foundations in Ryukyu Limestone Formation PDF
Naohiko Tokashiki, Ömer Aydan, Takashi Ito, Yuji Shuri
Development of A Shock Testing Device for Dynamic Properties of Rocks PDF
Ömer Aydan, Takashi Ito, Naohiko Tokashiki, Shinya Kodate
Development of acoustic emission (AE) monitoring system for abandoned lignite mines and its application PDF
Hisataka Tano, Koujiro Wada, Ömer Aydan
Drone and Laser Scanning Technology and its Applications in Rock Engineering PDF
Naruyuki Okabe, Kouchi Suzuki, Ömer Aydan, Naohiko Tokashiki
An application of DInSAR technique for assessing long-term deformation response of Babadağ landslide in Denizli, Turkey PDF
Naoki Iwata, Kazuki Kanose, Ömer Aydan, Halil Kumsar
An Optical Fiber Early Warning Sytem For Monitoring Mass Movements and For Assessing The Effect of The Triggering Factors PDF
Arzu Arslan Kelam, Mustafa Kerem Koçkar, Haluk Akgün
Harmandalı Katı Atık Depolama Alanı Heyelanının Mühendislik Jeolojisi PDF
Cem Kıncal, Mehmet Yalçın Koca
Deniz Tabanı Koni Penetrasyon Deneyi Uygulaması PDF
Fazıl Kıran, Ergün Toğrol, Ahmet Özgür Demir, Mehmet Bol, Recai Sergin, M. Sezerer Bulut
Mendere Masifi, Çine Asmasifi’nde Açılmış Maden Ocağında Meydana Gelen Heyelanın İnklinometre Kullanılarak İzlenmesi PDF
Saffet Deniz Karagöz, Mehmet Yalçın Koca
Derin Kazılarda Şev Duraylılığının Aletsel Ölçümü ve Ölçüm Aletlerinin Değerlendirilmesi PDF
Veli Keskin, Sedat Türkmen
Denizli Yerleşim Alanına Ait Ağır Metal Dağılım Anomalilerinin Yüzey Manyetik Süseptibilite Ölçümleri İle İncelenmesi PDF
Figen Fatma Altınoğlu, Fatih Akbay, Ali Aydın

Kaya ve Zeminlerin Mühendislik Özellikleri / Geo-engineering properties of rocks and soils

Tek Eksenli Sıkışma Dayanımının Farklı Boy/Çap Oranlarındaki Örneklerden Belirlenmesi Yaklaşımının Değerlendirilmesi PDF
Aylin Fidan Üzgün, Ergün Tuncay
Leeb Sertliğinin Kaya Malzemelerin Tek Eksenli Sıkışma Dayanımının Tahmininde Kullanımının Araştırılması PDF
Sefer Beran Çelik, İbrahim Çobanoğlu, Tamer Koralay
Endüstriyel Bir Alandaki Turba Çökelinin Sahadaki Uzun Süreli Oturmasının Tahmini İçin Bir Yaklaşım PDF
Nazlı Tunar Özcan, Reşat Ulusay, Nihat Sinan Işık
Van Fayı Civarındaki Kil Zeminlerin Mühendislik Özellikleri PDF
Ali Özvan, Elif E. Özvan, İsmail Akkaya, Müge K. Akın, Mutluhan Akın
Rezidüel Zeminlerin Özelliklerinin Derinlikle Değişiminin Koni Penetrasyon Deneyi (CPT) ile Belirlenmesi PDF
Bilgehan Kul Yahşi, Hakan Ersoy
Denizli-Afyonkarahisar Demiryolu Bozkurt-Dinar Arası Hat Yenileme Projesinde Novocrete® Teknolojisi ile Zemin İyileştirme Uygulamaları PDF
Özkan Coruk, Aydın Kavak, Adnan Aydıner
Şistlerdeki Dayanım Anizotropisinin Tek Eksenli Sıkışma Dayanımı Deneyi ile Değerlendirilmesi (Yanışlı, Mersin) PDF
Defne Katipoğlu, Kıvanç Zorlu
Makaslama Kutusu Deneyinde Zeminlerde Yenilmenin İncelenmesi PDF
Eren Kömürlü
Piroklastik Kayaçların (Sille, Konya) Tek Eksenli Sıkışma Dayanımlarının Tahmini PDF
Elif Avşar
Yerinde Deney Uygulamaları: Konik Penetrasyon Deneyi ile Zemin Sınıflandırma PDF
Recep Çetin
Mikro-Çatlaklı Mermerde Yenilme Sonrası Sürecin Hoek-Brown Yenilme Kriterleri ile Karşılaştırılması PDF
Yılmaz Mahmutoğlu, Gökhan Şans
Kumlu Zeminlerde Doygunluk Derecesinin Makaslama Dayanımına Etkisinin İncelenmesi PDF
Koray Ulamış, Recep Kılıç
Baraj Yerlerinde Mühendislik Jeolojisi Çalışmalarında Kaya Kütlelerinin Karakterizasyonu ve Örnek Çalışma PDF
Cemal Yıldız, Mustafa Özgehan Ünal, Haydar Kırkbudak
Menard Presiyometre Deneyi ile Sığ Temellerde Taşıma Gücü ve Oturma Hesapları PDF
İsmail Cengiz, Tuna Altay

Mühendislik Uygulamalarında Hidrojeoloji / Engineering applications in Hydrogeology

Obruk Oluşumu Hassasiyet Haritasının Coğrafi Bilgi Sistemi ve OHİ Yöntemleri ile Hazırlanması: Afşin-Elbistan Linyit Havzası Örneği PDF
Remzi Krargüzel, Yılmaz Mahmutoğlu, Meral Erdoğan Topçuoğlu, Gökhan Şans, Aynur Dikbaş
Ayazmant (Balıkesir) Maden İşletmesinde Planlanan Yeraltı Galerilerine Yeraltısuyu Akımının Kestirilmesi PDF
Mehmet Ekmekçi, Şükran Açıkel
Bilinmeyen Yeraltı Suyu Kirletici Kaynak Yüklerinin Entegre bir Simülasyon-Optimizasyon Yaklaşımı kullanılarak Belirlenmesi PDF
M. Tamer Ayvaz
Gök HES / Sakarya Gölalanı Çevre Koruma Setinin Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Etmenlere Göre Tasarımı PDF
Mahir Vardar, Ali Bora Yalçın
3 Dimensional Chemical Dissolution Simulation of Calcium Carbonates in Limestone Based on Advection-reaction-diffusion System PDF
Hitoshi Matsubara
Katı Atık Düzensiz Depolama Sahasının Su Kaynaklarına Etkisinin İncelenmesi ve İyileştirilmesine Yönelik Öneriler: Düzce Belediyesi Örneği PDF
Hazel Alan, Nazife Onaral, Efe İzmirli, Remzi Karagüzel
Engiz Çayı (Ondokuzmayıs-Samsun) Akiferi’nin Hidrokimyasal Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi PDF
Arzu Fırat Ersoy, Zeynep Karaca
Jeoteknik Çalışmalarda Enjeksiyonun Önemi ve Örnek Çalışma PDF
İsmail Güler, Ayhan Koçbay
İçmesuyu ve Atıksu Arıtma Tesisleri Yer Seçimindeki Jeoteknik Çalışmalar ve Örnek Projeler PDF
Mikdat Özmen, Tuna Altay
İleri Arıtılmış Atıksularla Akiferlerin Beslenmesi PDF
Mircan Acar
Çoruh Havzası Bayburt – Demirözü Barajında Slurry-Trench Geçirimsizlik Perdesinin Başarısının Kontrolü: Pompaj Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi PDF
Murat Mert Toklu, Mikdat Özmen, Merve İşlek, Aylin Civan Erdoğan
Jeofizik Yöntemlerle Yeraltı Suyu Beslenim Yönlerinin Belirlenmesi, Gökpınar Kaynağı Örneği, Denizli, Türkiye PDF
Mohaed Salem Oudeika, Elif Meriç İlkimen, Suat Taşdelen, Mahmud Güngör, Ali Aydın
Yenicekent (Denizli)-Atça (Aydın) Arasındaki Yüzey ve Yeraltı Suyu Kirliliğinin ve Kirlilik Taşınımının İncelenmesi PDF
Tufan Tuğrul, Ali Bülbül
Zonguldak Filyos Çayı Seddeleri Altından Geçecek Su Miktarının Hesaplanması PDF
Murat Mert Toklu, Nuray Piyade, Sermin Özsayın

Tehlike ve Risk Analizleri / Hazard and risk analyses in engineering geology

Some considerations on the causes of cliff failures of Ryukyu Limestone Formation in Ryukyu Archipelago PDF
Ömer Aydan, Kouki Horiuchi
An integrated study on the risk assessment of Abuchiragama karstic underground shelter (Okinawa, Japan) PDF
Takashi Ito, Naohiko Tokashiki, Ömer Aydan, Hidemasa Inoue
Mühendislik Yapıları Açısından Yüzey Faylanması Tehlikesinin Değerlendirilmesinde Temel Yaklaşımlar PDF
Ömer Emre, Tamer Y. Duman
K-Ortalamalar Kümeleme Analizi Yöntemiyle Boru Hasarlarının İncelenmesi PDF
Engin Nacaroğlu, Selçuk Toprak, Gizem Dündar, Muhammet Ceylan
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde Sismik Tehlike Analizi Çalışmaları ve Cibuti Ambouli Dostluk Barajı Örneği PDF
Mustafa Genç, Haydar Şimşek, Rabia Parlak, Ayhan Koçbay

Doğal Taşlar / Natural stones (marbles, aggregates and industrial raw materials)

Traverten Plakalarda Gözenek Dolgu Malzemesi İçin Alternatif Bir Karışımın Kullanımının Değerlendirilmesi PDF
İbrahim Çobanoğlu, Sefer Beran Çelik
Ergene Formasyonunda (Trakya) Kum Üretiminden Sonra Kazanılabilecek Kil Potansiyeli Üzerine Bir Çalışma PDF
Fahri Esenli, Gökhan Şans, Bala Ekinci Şans, Ali Haydar Gültekin
Çan ve Ayvacık (Çanakkale) Çevresindeki Yapı Taşı Olarak Kullanılan Tüflerin Petrografik ve Jeomekanik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması PDF
Merve Diler, Ayten Çalık, M. Celal Tunusluoğlu
Yüksek Sıcaklık Etkisinde Kalan Bayburt Tüfünün Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Sıcaklık Derecesi ve Süresine Bağlı Değişimi PDF
Murat Karahan, Hakan Ersoy, M. Oğuz Sünnetçi, Semih Peker
Püskürtme Betonun Kuzey Makedonya’daki Tarihçesi PDF
Bülent Sulooca, Sead Abazi

Agregalar ve Endüstriyel Hammaddeler / Aggregates and Industrial Raw Materials

Bala-Aşıkoğlu Alçıtaşı Yataklarında Karstlaşma ve Madenciliğe Etkisi PDF
Seyfi Kulaksız
Pişme sıcaklığının seramik malzemelerin fiziksel özelliklerine etkileri: Karacasu (Aydın) Killeri PDF
Barış Semiz
Kocaeli Hereke Dolayındaki Karbonatlı Kayaçların Malzeme Özelliklerine Göre Kullanım Alanlarının Belirlenmesi PDF
Murat Öztürk, Ahmet Karakaş, Özkan Coruk
Sarıçay Barajı Gövdesinde Gnaysların Silindirle Sıkıştırılmış Beton Agrega Malzemesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması PDF
Mehmet Önder Atay, Ayşe Aydın, Veysi Gümüş, Orhan Erbiz