Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu, Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019

Font Boyutu: 
Endüstriyel Bir Alandaki Turba Çökelinin Sahadaki Uzun Süreli Oturmasının Tahmini İçin Bir Yaklaşım
Nazlı Tunar Özcan, Reşat Ulusay, Nihat Sinan Işık

Son değişiklik: 12-12-2019

Özet


Turba zeminlerde karşılaşılan en önemli mühendislik sorunlarından biri de aşırı oturma olup, turba üzerinde inşa edilmiş yapılarda hasara neden olmaktadır. Kayseri’de hızla gelişen Serbest Bölge (KAYSER); turbalık bir alan üzerinde kurulmuş olup, oturma sorununun geliştiği yerlerden biridir.  Bu sorun dikkate alınarak bu çalışmada, KAYSER’deki turba zeminin sıkışabilirlik ve oturma karakteristiklerinin araştırılması ve sahada gerçekleşecek oturma miktarının tahmin edilmesine yönelik bir yaklaşımın önerilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla; sondaj, gözlem çukuru ve jeofizik gibi yöntemlerden yararlanılarak veri toplanmış, laboratuvarda konsolidasyon deneyleri yapılmış ve ayrıca sahada turba üzerinde inşa edilen bir yükleme platformunda uzun süreli oturma ölçümleri alınarak geriye dönük oturma analizleri gerçekleştirilmiştir. İncelenen turba, 54 kPa’dan düşük normal gerilmeler altında 1 dakikadan daha kısa sürede birincil konsolidasyonunu tamamlamakta ve ikincil sıkışma indisleri ise zamanla doğrusal olmayan şekilde artmaktadır. Laboratuvar deneylerinden belirlenen konsolidasyon parametrelerinin yeniden değerlendirilip kullanılmasıyla yapılan geriye dönük analizlerden hesaplanan zamana bağlı oturma miktarları ile arazide ölçülen oturma miktarlarının uyumlu olduğu belirlenmiştir.


Anahtar kelimeler


Turba, konsolidasyon, uzun-süreli oturma, geriye dönük analiz, izleme

Tam Metin: PDF