Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu

Sempozyum Arşivi

Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019

Pamukkale Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

20160 Kınıklı


Denizli, TR

03-10-2019 – 05-10-2019

Uluslararası Mühendislik Jeolojisi ve Çevre Birliği (IAEG)’nin Türkiye Temsilcisi olan Mühendislik Jeolojisi Derneği (MühJeoDer)’nin kuruluş amaçları arasında yer alan “Türkiye’de mühendislik jeolojisi konusunda gereksinim duyulan bilimsel iletişimi etkin bir biçimde sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar (kongre, sempozyum, konferans, çalıştay vb.) düzenlemek veya düzenlenmesine destek olmak” maddesi kapsamında her iki yılda bir düzenlenmesi öngörülen Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumlarının üçüncüsü Pamukkale Üniversitesi ile Mühendislik Jeolojisi Derneği'nin ortaklaşa katkılarıyla 3-5 Ekim 2019 tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Yerleşkesinde (Denizli) düzenlenecektir.
Ulusal ve Uluslararası seviyede mühendislik jeolojisi ve jeoteknik alanında yapılan araştırmalarla elde edilen teknik ve bilimsel gelişmelerin sunulması, tartışılması ve paylaşılması ve bu alanda çalışan araştırmacıları, mühendisleri, firma temsilcilerini ve öğrencileri aynı platformda buluşturarak bilimsel ve teknik anlamda daha yaygın ve yararlı bir iletişimin ve işbirliğinin sağlanmasıdır. Sizleri sempozyumda birlikte olmaya davet ediyoruz.

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

One of the founding objectives of the Turkish Society of Engineering Geology (MühJeoDer), representing the IAEG in Turkey, is to organize the national and international symposium, congress, workshop, conferences, etc. in order to provide the scientific communication needed in the field of Engineering Geology.
In this scope, “Symposium on Engineering Geology and Geotechnics” was projected to be organized once every two years. The next one “Symposium on Engineering Geology and Geotechnics EngGeo’2019” will be performed by a joint organization between MühJeoDer and Pamukkale University on 3-5 October 2019 at Pamukkale University Kınıklı Campus in Denizli in Turkey.
The aim of the symposium is to share and discuss technical and scientific developments in the field of engineering geology and geotechnics at national and international levels, and to bring together researchers, practitioners, engineers, representatives of public and private sector and students in the same platform in a more familiar and useful way of scientific and technical sense. We would like to invite you to be together at the symposium.


SYMPOSIUM ORGANIZING COMMITTEE

Sempozyum Konuları

Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik alanında;

 • Mekansal planlama
 • Yeraltı açıklıkları
 • Tarihi yapıların korunması ve yenilenmesi
 • Su yapıları
 • Doğal afetler
 • Şev duraylılığı ve heyelanlar
 • Açık ocak madenciliği
 • Kaya yapıları
 • Derin kazılar
 • Jeoteknik ölçüm ve izleme çalışmaları
 • Kaya ve zeminlerin mühendislik özellikleri
 • Mühendislik uygulamalarında hidrojeoloji
 • Sayısal modelleme
 • Tehlike ve risk analizleri
 • Kaya ve zeminin jeodinamik davranışı
 • Mühendislik jeolojisi zon haritaları
 • Doğal taşlar
 • Agregalar ve endüstriyel hammaddeler
 • Jeotermal kaynaklar
 • Çevre jeolojisi
 • Jeoloji mühendisliği eğitimi

Symposium Topics

Engineering Geology and Geotechnics in;

 • Spatial planning,
 • Underground openings,
 • Conservation and renewal of historical monuments
 • Water structures,
 • Natural disasters,
 • Slope stability and landslides,
 • Open pit mining,
 • Rock structures,
 • Deep excavations
 • Geotechnical measurement and monitoring studies
 • Geo-engineering properties of rocks and soils
 • Hydrogeology in engineering applications
 • Numerical modeling techniques in geotechnical engineering
 • Hazard and risk analysis
 • Geodynamic behavior of rock and soil
 • Zonation in Engineering geology maps
 • Natural stones
 • Aggregates and industrial raw materials
 • Geothermal resources
 • Environmental geology
 • Education of geological engineering

 

 

Bildiriler Kitabı / Abstract Book

Sempozyum Programı

Sempozyum 1. Duyurusu

Sempozyum Afişi

 

 

 

 

 

 

Sempozyum Ayrıntılarını Gör

Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2017

Mithat Özsan Amfisi
Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendilsiiği Bölümü 01330 Balcalı Sarıçam
Adana, TR

12-10-2017 – 14-10-2017

 

Mühendislik Jeolojisi Derneği (MühJeoDer)’nin kuruluş amaçları arasında yer alan “Türkiye’de mühendislik jeolojisi konusunda gereksinim duyulan bilimsel iletişimi etkin bir biçimde sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar (kongre, sempozyum, konferans, çalıştay vb.) düzenlemek veya düzenlenmesine destek olmak” maddesi kapsamında her iki yılda bir düzenlenmesi öngörülen Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumlarının ikincisi Çukurova ve Mersin Üniversiteleri ile Mühendislik Jeolojisi Derneği'nin ortaklaşa katkılarıyla 12-14 Ekim 2017 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi Yerleşkesinde (Adana) düzenlenecektir.

Sempozyumun amacı; mühendislik jeolojisi - jeoteknik (hidrojeoloji ve jeotermal enerji de dahil olmak üzere) alanında yapılan araştırmaların sunulması ve tartışılması, teknik ve bilimsel gelişmelerin uygulamalı jeoloji camiası mensupları arasında paylaşılması, bu alanda çalışan araştırmacıları, mühendisleri, firma temsilcilerini, yönetici çevrelerini ve öğrencileri aynı platformda buluşturarak bilimsel ve teknik anlamda daha yaygın ve yararlı bir iletişimin ve işbirliğinin sağlanmasıdır.

Sempozyum; araştırmacıları, mühendisleri, yöneticileri ve akademisyenleri bir araya getirirken, aynı zamanda tüm katılımcılar için gelecekteki eğilimleri ve fırsatları da sunacaktır. Sizleri sempozyumda birlikte olmaya davet ediyoruz.

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

 

MUHJEO'2017 Bildiriler Kitabı (Tek Dosya)

MUHJEO'2017 Bildirileri

 

Sempozyum Fotoğrafları

 

 

 

 

Sempozyum Bilgi

Destekleyen Kuruluşlar

 

 

Sempozyum Ayrıntılarını Gör

Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu 201503-09-2015 – 05-09-2015

Sempozyum Bildiriler kitabını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz

Sempozyum Ayrıntılarını Gör