Yönetim Kurulu


RKaraguzel120x100Başkan
Prof. Dr. Remzi KARAGÜZEL
İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi,Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Maslak, 34469 – İstanbul
karaguzel@itu.edu.tr
        


Genel Sekreter
Prof. Dr. Halil KUMSAR
Pamukkale Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Kınıklı Kampüsü, 20017 - Kınıklı/ DENİZLİ
hkumsar@pau.edu.tr
  


AKocbay120x100Sayman
Dr. Ayhan KOÇBAY
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Jeoteknik Hiz. ve YAS Daire Başkanlığı, Devlet Mah. İnönü Bulvarı No.16, Çankaya Ankara
ayhankocbay@gmail.com 
         


AtiyeTugrul120x100Üye
Prof. Dr. Atiye TUĞRUL
İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Avcılar, 34320 – İstanbul
tugrul@istanbul.edu.tr 
    


Üye
Prof. Dr. Mahmut MUTLUTÜRK
Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 32260 – Isparta
mahmutmutluturk@sdu.edu.tr 
  


Hakan ERSOY

Üye
Doç. Dr. Hakan ERSOY
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 61080 - Trabzon
ersoy@ktu.edu.tr
    


Üye
Doç. Dr. Yılmaz MAHMUTOĞLU
İstanbul Teknik Üniversitesi, Ayazağa Yerleşkesi,Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 34469 Maslak, İstanbul 
yilmazm@itu.edu.tr