Yazar Ayrıntıları

Akkaya, İsmail, <em><span>Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi</span></em>, Türkiye