Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu, Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019

Font Boyutu: 
INSPIRE ve TUCBS ile Mühendislik Jeolojisi
Can Ayday

Son değişiklik: 12-12-2019

Özet


INSPIRE Yönergesi, çevre üzerinde etkisi olabilecek AB çevre politikaları ve faaliyetleri için bir Avrupa Birliği coğrafi veri altyapısı oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu Avrupa Coğrafi Veri Altyapısı, çevre ile ilgili coğrafi bilginin kamu kuruluşları arasında paylaşılmasını sağlayacak, Avrupa çapında coğrafi bilgiye kamu erişimini kolaylaştıracak ve sınırlar boyunca ve sınırlar ötesinde, sınır engeli olmadan politika oluşturmada yardımcı olacaktır. Ana amaç, konumsal verilerin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile belli bir standartta hazırlanması, saklanması ve paylaşılmasıdır. Yönerge, çevresel uygulamalar için ihtiyaç duyulan 34 farklı coğrafi veri konusunu ele almaktadır. Bu konular arasında en büyük veri Jeoloji Konusuna ait olmaktadır. Jeoloji Konusu içerik olarak Genel Jeoloji, Hidrojeoloji ve Jeofizik alt konularını içermektedir. 2014 yılında yayınlanan  yönetmelik ile Türkiye’de bu çalışmaların içine yasal olarak girmiştir. 2018 yılı içinde INSPIRE’in Türkiye koşullarına uygun duruma getirilme çalışmaları başlamıştır. Bu çalışmalara öncelikle Jeoloji Konusu ele alınarak başlanmıştır. Bu çalışmaların adı, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) olarak tanımlanmıştır. Jeoloji ana konusu dışında 34 farklı konu içinde çok sayıda konu da jeoloji ile doğrudan ilişkilidir. Bu konuların çoğu Mühendislik Jeolojisini ilgilendirmektedir. Konular tamamlandığında jeoloji ile ilgili tüm kamu kurumları, belediyeler ve özel firmalar bu standartlara ve kurallara uymak zorunda kalacaklardır. Bu çalışmada, INSPIRE ve TUCBS’de Jeoloji Konusunda yapılan çalışmalar anlatılacaktır. Mühendislik Jeolojisi ile ilgilenenlerin şimdiden bu konuları öğrenmeleri mesleğin kalitesini yükseltecektir.


Anahtar kelimeler


CBS, INSPIRE; Konumsal veri; Mühendislik Jeolojisi; TUCBS

Tam Metin: PDF