Sempozyum Kuralları

Hakem Değerlendirme İlkeleri

Hakem Değerlendirmeleri Bildiri ve Tam Metin olmak üzere iki aşamalı olacaktır.

Değerlendirme yapacak hakemler, değerlendirmeyi kabul ettikten sonra sistem üzerinden Özet bildiri ve Tam Metin bildiri dosyalarına erişim sağlayarak değerlendirmelerini yapacaklardır. Her değerlendirmede aşağıda verilen Özet bildiri ve Tam Metin bildiri değerlendirme formları doldurularak sisteme yüklenecektir.

1. Özet Bildiri Değerlendirme Formu

2. Tam Metin Bildiri Değerlendirme Formu

Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.

----------

The reviewing procedure will be in two stages including first Abstract followed by Full Paper.

The reviewers will be able to access the files upon acceptance of reviewing. The reviewing forms given below should be filled for each submission before uploading to the system.

1. Özet Bildiri Değerlendirme Formu

2. Tam Metin Bildiri Değerlendirme Formu

Thank you for your contribution.

 

 

 

Arşiv Erişim İlkesi

Bu site üzerinde yayımlanan bu ve önceki sempozyumların içerikleri (Bildiriler ve Tam Metin gönderiler) açık erişim politikası gereği yazar ve okyucuların görüntülemesine ve kullanımına açıktır.

The presentations that make up the current and archived conferences on this site have been made open access and are freely available for viewing, for the benefit of authors and interested readers.