Konu başlığı indeksini tarayın


 
Planlanmış Sempozyum Başlık
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu 2015 Açık Ocak İşletmesi Şeklinde Yürütülen Krom Madenciliği ve Kütle Hareketleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması: Musalı (Mersin) Örneği / Investigation of Özet
H. TAĞA, C. Güler, H. Çakan
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu 2015 Adana Ceyhan Civarındaki Düşük Sıcaklıklı Jeotermal Alanların İncelenmesi Özet
Ü. Turalı, A. Yolal, L. Taşkıran
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2017 Adana İli Heyelan Duyarlılık Analizi Özet
Melih DİZDAR, H. ÜSTÜNER
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2017 Adana'da Afet Risk Yönetimi ve Sakınım Planı Özet
Gülcan KESKİN
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu 2015 Akhisar Deresi (Beşikdüzü- Trabzon) Alüyonlarının Hidrojeolojik ve Hidrojeokimyasal Özelliklerinin Araştırılması Özet
O. Rüzgar
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu 2015 Akköprü Barajı Göl Alanında İnşa Edilen Geçirimsizlik Yapılarının Sızdırmazlığının Test Edilmesi Özet
U. Akdeniz, M. Ş. Doğdu, L. G. Köksal, N. Pelen, N. K. Güner
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu 2015 Alanya-Anamur-Mersin Devlet Karayolu (D400) Kaledran Mevkisinde (Km: 221+300–221+700) Meydana Gelen Kütle Hareketinin İncelenmesi Özet
K. Zorlu, H. Tağa, E. Yalçın, C. Güler, B. Hacak, E. Epsileli, M. Tepe
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2017 Alkali Silika Reaksiyonu Sonucu Harçlarda Görülen Genleşmeler Üzerine Uçucu Kül Katkısının Etkisi Özet
Adil BİNAL
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu 2015 Ankara İçmesuyu 2. Merhale Projesi Gerede Sistemi Boya İzleme Deneyi Özet
U. Akdeniz, L. G. Köksal, M. Ş. Doğdu
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu 2015 Ankara-Çankırı-Çorum Bölgesinde Yeraltı Barajları Konusunda Güncel Gelişmeler Özet
A. Apaydın, S. Demirci Aktaş, S. Kaya
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2017 Artvin Baraj Gölü Heyelanının Oluşturacağı Olası Dalga Etkisinin Ampirik Yaklaşımlarla Araştırılması Özet
Hakan ERSOY, Murat KARAHAN, Aykut AKGÜN, Kübra TEZEL
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu 2015 Artvin Barajı ve HES Projesi: Enjeksiyon Çalışmaları Özet
S. Altuğ, C. Tezel, F. Demirkazık
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2017 Aşağı Seyhan Ovası (Mersin-Adana) Yeraltı Sularının Tarımsal Sulama Suyu Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi Özet
Can AKBULUT CAMUZCUOĞLU, Cüneyt GÜLER
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu 2015 Atakum (Samsun) İlçesinin Heyelan Duyarlılık Haritasının Üretilmesi Özet
H. Akıncı, C. Kılıcoğlu
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2017 Atatürk Barajı Kil Çekirdeğinde Kullanılan Malzemenin Dispersivite Özelliğinin Araştırılması Özet
Mustafa BELEN, Emre PINARCI, Hasan ÇETİN
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu 2015 Atık Cam ve Yüksek Fırın Cürufu Kullanılarak Hazırlanan Betonlarda Alkali-Silika Reaksiyonu Özet
C. Kılıçoğlu, S. Çoruh
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu 2015 Bağbaşı Barajı Mavi Tünelinde (Konya-Türkiye) Kullanılan Tünel Delme Makinesinin Performans Değerlendirmesi Özet
A. Koçbay, Y. Şentürk, K. Karakuş
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu 2015 Bağlıca Mahallesinde (Etimesgut-Ankara) Yüzeylenen Alüvyonun Taşıma Gücünün ve Temel Kazılarının Duraylılığının Araştırılması Özet
Ş. B. Öztürk, R. Yazıcı, M. Büyükkoç, D. Ertuğrul
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu 2015 Baraj Yeri Seçiminde Komşu Vadiler Arasındaki Hidrolik İlişkinin ve Jeolojik Yapıların Etkisinin İrdelenmesi Özet
R. Karagüzel, H. T. Yalçın, C. Yaltırak
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu 2015 Bayraklı-İzmir Yöresindeki Zeminlerin Statik ve Dinamik Koşullar Altında GerilmeDeformasyon Davranışlarının Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi Özet
A.T. Arslan, M. Akgün, M. Y. Koca, C. Atalar, Ö. C. Özdağ
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2017 Bazik Volkanik Kayaçlardan Türeme Regolitik Zeminlerin (Trabzon) Jeoteknik Özelliklerinin Araştırılması Özet
Bilgehan KUL YAHŞİ, Hakan ERSOY, Murat KARAHAN, Muhammet Oğuz SÜNNETCİ
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu 2015 Beton Kaplamalı Almata/Kazakistan Otoyolundaki Hidrojeolojik ve Jeoteknik Koşulların Değerlendirilmesi ve Oturma Sorunlarının Çözümü Özet
M. Vardar
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu 2015 Beyleri Göleti (Bozkurt-Denizli) Dolusavak Heyelan Alanının Şev Düzenlemesi ile Duraylılığın Arttırılması Özet
E. Günay, M. Tufan, M. Gül, B. Soyer, F. Çavuş
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu 2015 Beylerli Göleti (Çardak-Denizli) Dolusavak Heyelanının Oluşum Mekanizması ve Nedenlerinin İncelenmesi Özet
H. Kumsar, Ö. Aydan, R. Z. Acar, Ş. Tahracı, S. Subaşı, O. Genç
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2017 Beypazarı Gölet Yerindeki Tüfün Temel Kaya Olabilirliğinin İncelenmesi, (Ankara) Özet
Koray ULAMIŞ, Recep TEMİZ, Recep KILIÇ
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu 2015 Bir Spor Tesisinin İnşaat Alanının Farklı Jeofizik Yöntemlerle İncelenmesi Özet
M. Kırıcı, H. Karslı, R. Güney, Ç. C. Yılmaz
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu 2015 Bitlis Regülatörü ve HES Proje Alanının Mühendislik Jeolojisi Açısından İncelenmesi Özet
A.E. Göksu, Y. Leventeli
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu 2015 Bölgesel Heyelan Duyarlılık Değerlendirmesi: Kuzey Türkiye Özet
T. ÇAN, T. Y. Duman
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu 2015 Cankurtaran Tüneli’nin Çıkış Bölümündeki Portal ve Yol Yarma Şevinin Duraylılık Analizleri Özet
A. Kaya, F. Bulut
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Denizli Kent Merkezi Arazi Kullanım Değişimi Özet
Tolga ÇAN, Mamadou Traore, Senem TEKİN, Halil KUMSAR
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu 2015 Çoruh Nehri Üzerindeki Baraj Projelerine Heyelanların Etkisi Özet
A. Ertunç, H. Çetin
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2017 Dane Boyu Dağılımında Ağırlık – Hacim İlişkisinin Zemin Sınıflaması Üzerine Etkisi Özet
Mahmut MUTLUTÜRK, Dilara HİÇYILMAZ
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2017 Darbe Etkisi altında Granit türü Farklı Kaya Malzemelerinin Çatlak İlerleme Enerjisinin Belirlenmesi üzerine Deneysel bir Çalışma Özet
Eren KÖMÜRLÜ, Ayhan KESİMAL
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2017 Darıca-Bayramoğlu Atıksu Tüneli TBM Seçimi ve Mühendislik Jeolojisi Araştırmalarının Projeye Olan Katkısı Özet
Abdullah ALTUNTAŞ, Özkan CORUK
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2017 Demirkapı Tüneli (Antalya) Km:34+705.05-35+95.50 Arası Destek Sisteminin Sayısal Analiz Yöntemi ile Değerlendirilmesi Özet
Musa GÖK, Hakan NEFESLİOĞLU
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2017 Derin jeotermal sondajlarda yıkıntı problemi, Batı Anadolu jeotermal sondajlarından örnekler Özet
Zeynel Abidin DEMİREL
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2017 Dinamik Eksenel Yük Uygulanan Kumlu Marn ve Marnlı Kumtaşı Örneklerinin Dayanım ve Deformasyon Özelliklerinin İncelenmesi Özet
Tümay KADAKCİ KOCA, Mehmet Yalçın KOCA
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2017 Dispersif Killerin Tanımlanması ve Dispersivitenin Kestirimi Özet
Ayşegül TURGUT, N. S. IŞIK, K. E. KASAPOĞLU
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2017 Doğal ve Ergitilmiş Bazaltların Fiziko-Mekanik Özelliklerinin Karşılaştırılması Özet
Selman ER, A. TUĞRUL
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu 2015 Doğrudan Makaslama Deneyinde Makaslama Hızının Kumların Makaslama Dayanımı Parametrelerine Olan Etkisinin İncelenmesi Özet
M. Beren, İ. Çobanoğlu, S. B. Çelik
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu 2015 Doğu Akdeniz Bölgesinin Yapay Sinir Ağları Yöntemi İle Heyelan Duyarlılık Değerlendirmesi Özet
S. Tekin, T. Çan, T. Mazman, T. Y. Duman
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu 2015 Doğu Karadeniz Bölümü Suları Çevresel Duraylı İzotop İçeriğinin Değerlendirilmesi Özet
M. Ekmekçi, F. Gültekin
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu 2015 Doğu Karadeniz Kıyı Şeridi Potansiyel Heyelan Alanlarının Çağdaş Değerlendirme Yöntemleriyle İncelenmesi Özet
F. Tarhan, F. Bulut, A. Akgün, H. Ersoy
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2017 Drenaj ve Ağaçlandırma ile Heyelan Rehabilitasyonu Eskişehir, Mihalıçcık, Gürleyik Köyü Örneği Özet
A. Kürşat ÖZCAN, İ. BULUT, S. KARAKAYA, A. KÜÇÜKDÖNGÜL
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2017 Edirne - İpsala Hamzadere Barajı Sulaması Heyelanı Özet
Cemal YILDIZ
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu 2015 Eğirdir İlçesi(Isparta) Kaya Hareketleri ve Koruma Önlemleri Özet
M. Mutlutürk, A. Yalçın
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu 2015 Elastik Dalga Hızı Kullanılarak Kaya Kararlılığının Değerlendirilmesi Özet
Ş. Ceryan, Z. H. Çebi Usturbelli
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu 2015 Erciş (Van) Yerleşim Alanındaki Zeminlerin Sıvılaşma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Özet
M. K. Akın, İ. Akkaya, A. Özvan, A. Şengül
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu 2015 Etimesgut-Bağlıca (Ankara) Yolunun Bağlıca Kesimindeki Yarma Şevlerinin Duraylılıklarının Değerlendirilmesi Özet
G. Köser, M. B. Şerafettinoğlu, M. Sağdıç, S. Işıdı
 
Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2017 Evaporitik Sahalardaki Karstik Boşlukların, Yer Radarı (Gpr) Yönetimi İle Tespiti Özet
Dursun ERİK, Sinan KOŞAROĞLU
 
Toplam 125 ögeden 1 - 50 arası 1 2 3 > >>