Önemli Tarihler / Important Dates

   
Bildiri özetlerinin son gönderme tarihi : 15 Şubat 2019
Abstract submission end : 15 February 2019
   
Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi : 28 Şubat 2019
Notification for abstract acceptance : 28 February 2019
   
Tam metinlerin sisteme yüklenmesi başlangıcı : 31 Mart 2019
Uploading of the full paper : 31 March 2019
   
Tam metinlerin sisteme yüklenmesi bitiş : 12 Mayıs 2019
Deadline for full paper submission : 12 May 2019
   
Hakem görüşlerinin alınması : 31 Mayıs 2019
Reviewer decisions : 31 May 2019
   
Düzeltilmiş metinlerin sisteme yüklenmesi : 23 Haziran 2019
Notification for full paper acceptance : 23 June 2019
   
Sempozyum tarihi :  3-5 Ekim 2019
Symposium date : 3-5 October 2019