Önemli Tarihler

   
Yazar kayıt işlemleri başlama tarihi
   
Bildiri Özeti son gönderim tarihi
   
Bildiri Tam Metni son gönderim tarihi
   
Düzeltilmiş Bildirilerin son gönderim tarihi
   
Sempozyuma kabul edilen bildirilerin yazarlara bildirilmesi
   
Sempozyum katılım ücretinin son ödeme tarihi
   
Sempozyum açılış tarihi :  3.10.2019
Sempozyum kapanış tarihi :  5.10.2019