Önemli Tarihler

   
Yazar kayıt işlemleri başlama tarihi : 15 Ağustos 2016
   
Bildiri Özeti son gönderim tarihi : 03 Mart 2017
   
Bildiri Tam Metni son gönderim tarihi : 10 Mayıs 2017
   
Düzeltilmiş Bildirilerin son gönderim tarihi : 19 Haziran 2017
   
Sempozyuma kabul edilen bildirilerin yazarlara bildirilmesi : 14 Temmuz 2017
   
Sempozyum katılım ücretinin son ödeme tarihi : 18 Ağustos 2017
   
Sempozyum açılış tarihi : 12 Ekim 2017
Sempozyum kapanış tarihi : 14 Ekim 2017