Yazar Ayrıntıları

Ulusay, Reşat, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

  • Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 - Çağrılı Konuşma / Invited Speaker
    Tarihi Alanlardaki Kayadan Oyma Yapıların Duraylılıklarının ve Uzun-Süreli Performanslarının Değerlendirilmesinde Mühendislik Jeolojisi ve Kaya Mekaniği ve Mühendisliğinin Önemi: Kapadokya Bölgesi Örneği
    Özet  PDF