Yazar Ayrıntıları

Ündül, Ömer

  • Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 - Tarihi Yapıların Korunması ve Yenilenmesi / Conservation and renovation of historical structures and monuments
    İstanbul’daki Tarihi Yapılarda Kullanılan Küfeki Taşları Üzerinde Uygulanan Farklı Temizleme Yöntemlerinin Etkilerinin Değerlendirilmesi
    Özet  PDF