Sempozyum Kurulları

Sempozyum Onursal Başkanı / Honorary President Of The Symposium

 1. Prof. Dr. Hüseyin BAĞ, Pamukkale Üniversitesi Rektörü

Sempozyum Eş Başkanları / Symposium Heads

 1. Prof. Dr. Yahya TÜLEK, Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dekanı
 2. Prof. Dr. Remzi KARAGÜZEL, "İstanbul Teknik Üniversitesi" ve "Mühendislik Jeolojisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı"

Düzenleme Kurulu / Organizing Committee

 1. Prof. Dr. Halil KUMSAR, Pamukkale Üniversitesi, Düzenleme Kurulu Başkanı
 2. Prof. Dr. Mahmut MUTLUTÜRK, Süleyman Demirel Üniversitesi
 3. Prof. Dr. Tolga ÇAN, Çukurova Üniversitesi
 4. Prof. Dr. Tamer KORALAY, Pamukkale Üniversitesi
 5. Prof.Dr. Erdal AKYOL, Pamukkale Üniversitesi
 6. Doç. Dr. Mete HANÇER, Pamukkale Üniversitesi
 7. Doç.Dr. İbrahim ÇOBANOĞLU, Pamukkale Üniversitesi
 8. Doç. Dr. Ali BÜLBÜL, Pamukkale Üniversitesi
 9. Doç. Dr. Ali GÖKGÖZ, Pamukkale Üniversitesi
 10. Doç. Dr. Hüseyin HERTEN, Pamukkale Üniversitesi
 11. Dr. Öğr. Üyesi Suat TAŞDELEN, Pamukkale Üniversitesi
 12. Dr. Öğr. Üyesi Turgay BEYAZ, Pamukkale Üniversitesi
 13. Hüseyin ALAN, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
 14. Dr. Öğr. Üyesi Barış SEMİZ, Pamukkale Üniversitesi
 15. Kemal KARAKUŞ, DSİ Gn. Md. Jeoteknik Hiz. ve YAS Dai. Bşk
 16. Sina KİZİROĞLU, TCK Gn. Md. Araştırma ve Geliştirme Dai. Bşk.
 17. Jeo. Yük. Müh. Mustafa Kemal AKMAN, Yüksel Proje Uluslararası A.Ş.,
 18. Dr. Orhan ŞİMŞEK, Fugro-Sial Yerbilimleri Müş. Müh. Ltd. Şti.,
 19. Dr. Savaş TOPAL, Pamukkale Üniversitesi
 20. Dr. Arzu GÜL, Pamukkale Üniversitesi
 21. Arş. Gör. Taylan AKIN, Pamukkale Üniversitesi

Sempozyum Sekreteri / Symposium Secretary

 1. Doç. Dr. Sefer Beran ÇELİK, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye

Bilim Kurulu / Scientific Committee

 1. Ali Aydın, Pamukkale Üniversitesi
 2. A. Bahadır YAVUZ, Dokuz Eylül Üniversitesi
 3. Ahmet KARAKAŞ, Kocaeli Üniversitesi
 4. Akös TÖRÖK, Budapest University of Technology and Economics, Macaristan
 5. Ali KAYABAŞI, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 6. Alper BABA, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
 7. Arzu FIRAT ERSOY, Karadeniz Teknik Üniversitesi
 8. Atiye TUĞRUL, İstanbul Üniversitesi
 9. Ayberk KAYA, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
 10. Ayhan KOÇBAY, DSİ Genel Müdürlüğü
 11. Aykut AKGUN, Karadeniz Teknik Üniversitesi
 12. Ayşen DAVRAZ, Süleyman Demirel Üniversitesi
 13. Aziz ERTUNÇ, Toros Üniversitesi
 14. Can AYDAY, Eskişehir Teknik Ünversitesi
 15. Candan GÖKÇEOĞLU, Hacettepe Üniversitesi
 16. Caner ZANBAK, Türkiye Madenciler Derneği
 17. Cem KINCAL, Dokuz Eylül Üniversitesi
 18. Erdoğan YÜZER, İstanbul Teknik Üniversitesi
 19. Ergün Tuncay, Hacettepe Üniversitesi
 20. Fatma GÜLTEKİN, Karadeniz Teknik Üniversitesi
 21. Fikret KAÇAROĞLU, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 22. Fikri BULUT, Karadeniz Teknik Üniversitesi
 23. Gültekin TARCAN, Dokuz Eylül Üniversitesi
 24. Hakan ERSOY, Karadeniz Teknik Üniversitesi
 25. Hakan HOŞGÖRMEZ, İstanbul Üniversitesi
 26. Prof. Dr. Haluk AKGÜN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 27. Harun SÖNMEZ, Hacettepe Üniversitesi
 28. Hasan ÇETİN, Çukurova Üniversitesi
 29. Hasan KARAKUL, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
 30. Hidayet TAGA, Mersin Üniversitesi
 31. Hitoshi MATSUBARA, University of the Ryukyus, Japonya
 32. Hüsnü AKSOY, Hacettepe Üniversitesi
 33. Işık YILMAZ, Cumhuriyet Üniversitesi
 34. İhsan ÖZKAN, Selçuk Teknik Üniversitesi
 35. İrfan YOLCUBAL, Kocaeli Üniversitesi
 36. Kamil KAYABALI, Ankara Üniversitesi
 37. Louis Ngai Yuen WONG, The University of Hong Kong Department of Earth Sciences
 38. Mahir VARDAR, İstanbul Teknik Üniversitesi
 39. Mehmet Celal TUNUSLUOĞLU, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 40. Mehmet Yalçın KOCA, Dokuz Eylül Üniversitesi
 41. Mehmet ÇELİK, Ankara Üniversitesi
 42. Mehmet EKMEKÇİ, Hacettepe Üniversitesi,
 43. Murat ERCANOĞLU, Hacettepe Üniversitesi
 44. Mustafa KORKANÇ, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
 45. Mustafa YILDIRIM, Yıldız Teknik Üniversitesi
 46. Müge AKIN, Abdullah Gül Üniversitesi
 47. Necdet TÜRK, Dokuz Eylül Üniversitesi
 48. Nihat Sinan IŞIK, Gazi Üniversitesi
 49. Ömer AYDAN, University of Ryukyus, Japonya
 50. Ömer ÜNDÜL, İstanbul Üniversitesi
 51. Özkan CORUK, Kocaeli Üniversitesi
 52. Rafig AZZAM, RWTH Aachen University, Almanya
 53. Recep KILIÇ, Ankara Üniversitesi
 54. Reşat ULUSAY, Hacettepe Üniversitesi
 55. Richard HERRMANN, University of Siegen, Almanya
 56. S. Okay EROSKAY, İstanbul Kültür Üniversitesi
 57. Sedat TÜRKMEN, Çukurova Üniversitesi
 58. Selçuk ALEMDAĞ, Gümüşhane Üniversitesi
 59. Süleyman DALGIÇ, İstanbul Üniversitesi
 60. Şaziye BOZDAĞ, Çukurova Üniversitesi
 61. Takafumi SEIKI, University of Utsinomiya, Japonya
 62. Vassilis MARINOS, Aristotle University of Thessaloniki, Yunanistan
 63. Veysi GÜMÜŞ, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
 64. YIlmaz MAHMUTOĞLU, İstanbul Teknik Üniversitesi
 65. Zülfü GÜROCAK, Fırat Üniversitesi