Sempozyum Kuralları

Arşiv Erişim Politikası

Bu site üzerinde yayımlanan bu ve önceki sempozyumların içerikleri (Bildiriler ve Tam Metin gönderiler) açık erişim politikası gereği yazar ve okyucuların görüntülemesine ve kullanımına açıktır.

The presentations that make up the current and archived conferences on this site have been made open access and are freely available for viewing, for the benefit of authors and interested readers.