Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu

Sempozyum Arşivi

Uluslararası Katılımlı Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019

Pamukkale Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

20160 Kınıklı


Denizli, TR

03-10-2019 – 05-10-2019

 

en .. Mühendislik Jeolojisi Derneği (MühJeoDer)’nin kuruluş amaçları arasında yer alan “Türkiye’de mühendislik jeolojisi konusunda gereksinim duyulan bilimsel iletişimi etkin bir biçimde sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar (kongre, sempozyum, konferans, çalıştay vb.) düzenlemek veya düzenlenmesine destek olmak” maddesi kapsamında her iki yılda bir düzenlenmesi öngörülen Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumlarının üçüncüsü Pamukkale Üniversitesi ile Mühendislik Jeolojisi Derneği'nin ortaklaşa katkılarıyla 3-5 Ekim 2019 tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Yerleşkesinde (Denizli) düzenlenecektir.

Ulusal ve Uluslararası seviyede mühendislik jeolojisi ve jeoteknik alanında yapılan araştırmalarla elde edilen teknik ve bilimsel gelişmelerin sunulması, tartışılması ve paylaşılması ve bu alanda çalışan araştırmacıları, mühendisleri, firma temsilcilerini ve öğrencileri aynı platformda buluşturarak bilimsel ve teknik anlamda daha yaygın ve yararlı bir iletişimin ve işbirliğinin sağlanmasıdır.

Mekansal Planlamada Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik, Yeraltı Açıklıklarında Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik, Tarihi Yapıların Korunmasında Mühendislik Jeolojisi, Su Yapılarında Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik, Madencilikte Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik, Kaya ve Zeminlerin Jeo-Mühendislik Özellikleri, Mühendislik Uygulamalarında Hidrojeoloji, Jeoteknikte Sayısal Modelleme Teknikleri, Mühendislik Jeolojisinde Tehlike ve Risk, Depremlerle İlgili Zemin Davranışları, Yer Seçiminde Mühendislik Jeolojisi, Kaya Kütlelerinin Karakterizasyonu, Şev Duraylılığı ve Heyelanlar, Mühendislik Jeolojisi Eğitimi, Doğal Yapı Malzemeleri, Jeotermal, Çevre Jeolojisi konularını kapsayan sempozyum; araştırmacıları, mühendisleri, yöneticileri ve akademisyenleri bir araya getirirken, aynı zamanda tüm katılımcılar için gelecekteki eğilimleri ve fırsatları da sunacaktır. Sizleri sempozyumda birlikte olmaya davet ediyoruz.

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

 

Sempozyum 1. Duyurusu

Sempozyum 1.Afişi

 

 

 

 

 

 

Sempozyum Ayrıntılarını Gör

Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2017

Mithat Özsan Amfisi
Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendilsiiği Bölümü 01330 Balcalı Sarıçam
Adana, TR

12-10-2017 – 14-10-2017

 

Mühendislik Jeolojisi Derneği (MühJeoDer)’nin kuruluş amaçları arasında yer alan “Türkiye’de mühendislik jeolojisi konusunda gereksinim duyulan bilimsel iletişimi etkin bir biçimde sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar (kongre, sempozyum, konferans, çalıştay vb.) düzenlemek veya düzenlenmesine destek olmak” maddesi kapsamında her iki yılda bir düzenlenmesi öngörülen Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumlarının ikincisi Çukurova ve Mersin Üniversiteleri ile Mühendislik Jeolojisi Derneği'nin ortaklaşa katkılarıyla 12-14 Ekim 2017 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi Yerleşkesinde (Adana) düzenlenecektir.

Sempozyumun amacı; mühendislik jeolojisi - jeoteknik (hidrojeoloji ve jeotermal enerji de dahil olmak üzere) alanında yapılan araştırmaların sunulması ve tartışılması, teknik ve bilimsel gelişmelerin uygulamalı jeoloji camiası mensupları arasında paylaşılması, bu alanda çalışan araştırmacıları, mühendisleri, firma temsilcilerini, yönetici çevrelerini ve öğrencileri aynı platformda buluşturarak bilimsel ve teknik anlamda daha yaygın ve yararlı bir iletişimin ve işbirliğinin sağlanmasıdır.

Sempozyum; araştırmacıları, mühendisleri, yöneticileri ve akademisyenleri bir araya getirirken, aynı zamanda tüm katılımcılar için gelecekteki eğilimleri ve fırsatları da sunacaktır. Sizleri sempozyumda birlikte olmaya davet ediyoruz.

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

 

MUHJEO'2017 Bildiriler Kitabı (Tek Dosya)

MUHJEO'2017 Bildirileri

 

Sempozyum Fotoğrafları

 

 

 

 

Sempozyum Bilgi

Destekleyen Kuruluşlar

 

 

Sempozyum Ayrıntılarını Gör

Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu 201503-09-2015 – 05-09-2015

Sempozyum Bildiriler kitabını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz

Sempozyum Ayrıntılarını Gör